Rongteng

Leave Your Message
010203
1122 kw

BIZ hakda

Hytaýda tebigy gaz ýerüsti enjamlarynyň tejribeli skid oturdylan tehnologiýa topary bar. Tebigy gaz in Engineeringenerçilik gözleg institutymyzda 40-dan gowrak gözleg we işgär bar. 2020-nji ýylyň iýun aýyna çenli 41 sany patent aldyk, şol sanda 6 oýlap tapyş patenti.
Güýçli skid öndürmek güýji we doly synag desgalary, enjam skid we gämiler öndürmek üçin 200,000 m² ussahanasy bar. Mundan başga-da, bizde ýörite çäge basýan otag, reňk otagy, ýylylygy bejermek peçleri bar; Iň ýokary göterijilik ukyby 75 tonna bolan 13 sany uly we orta ölçegli kran.

 • 40
  +
  Ylmy barlag işgärleri
 • 41
  Harytlar
  Patent
 • 6
  Harytlar
  Oýlap tapyş patenti
 • 200
  Müň m²
  Awtoulag ýasamak ussahanasy
Koprak oka

kompaniýasy
ÜSTÜNLIKLER

Müşderilere ýokary hilli, täsirli we kanagatlanarly hyzmatlar bermek bilen, biz diňe bir Hytaý bazarynda meşhur bolman, halkara bazarynda hem möhüm rol oýnaýarys.

Natural Tebigy gazy bejermekde 20+ ýyl
● Tejribeli işgärler
R Güýçli gözleg we gözleg ukyby

Şereketiň artykmaçlyklary

Professional dizaýn topary

Ruhumyz, işlenip düzülmegimiz, yhlas, pragmatizm we täzelik.

Şereketiň artykmaçlyklary

Güýçli önümçilik güýji

Gymmatlygymyz, ýönekeýlik we sazlaşyk, dogruçyllyk we dogruçyllyk, wepalylyk we mähir, baky ýeňiş gazanýar.

Şereketiň artykmaçlyklary

Ösen önümçilik enjamlary

Biziň gözýetimimiz, Hytaýda nebit-gaz pudagynda öňdebaryjy öndüriji bolmak.

Şereketiň artykmaçlyklary

Kämil hyzmat ulgamy

Tejribeli inersenerler tebigy gazy bejermegiň iň täze tehnologiýalaryna göz aýlaýarlar.

artykmaçlygy

HABARLAR

Habarlarymyzy hakyky wagtda tanşyň

Tebigy gazy kükürdiji zawodyň Rongteng taslamasy 2 ýylda gowy işleýär Tebigy gazy kükürdiji zawodyň Rongteng taslamasy 2 ýylda gowy işleýär
02

Tebigy gaz desulsynyň Rongteng taslamasy ...

2024-05-20

Tebigy gaz arassalaýjy enjamlar adatça tebigy gaz arassalaýjy bölümleri we tebigy gazy bejermek amallaryny öz içine alýar. Tebigy gazy gaýtadan işleýän bölüm, tebigy gazdaky zyýanly maddalary gaýtadan işlemek üçin jogapkär tebigy gazy gaýtadan işleýän enjamlaryň bir bölegidir. Adatça sorujylar, kompressorlar, sowadyjylar, kükürtleşdirijiler, de-kislotalar, suwsuzlandyryjylar we ş.m. ýaly komponentleri öz içine alýar. Tebigy gazy bejermek prosesi, tebigy gaz arassalaýyş bölüminiň desulfurizasiýa, deasidizasiýa, suwsuzlyk, guradyş we başgalar ýaly anyk iş ädimleridir. prosesleri.

Rongteng 200000 kub metr gündelik tebigy gazy kükürtlemek we kükürdi dikeltmek taslamasy gurulýar Rongteng 200000 kub metr gündelik tebigy gazy kükürtlemek we kükürdi dikeltmek taslamasy gurulýar
03

Rongteng 200000 kub metr günde ...

2024-05-17

MDEAkükürtlemek skidtebigy gaz hemişe bolýarIýmit gazynyň uglerod kükürdi has ýokary bolanda we H saýlanyp alnanda kabul edilýär2S Klaus ösümligini gaýtadan işlemek üçin amatly kislota gazyny we H-ni aýyrmak üçin saýlanyp boljak beýleki şertleri almak üçin zerurdyr2 S; H aýrylanda2S we ep-esli mukdarda CO aýyrmak2, MDEA we beýleki (DEA ýaly) garyşyk amin usuly hökmünde ulanylyp bilner;